Obchodní podmínky


1. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky byly připraveny v souladu s nařízeními o ochraně spotřebitele a mezinárodním kodexem o internetovém a elektronickém obchodě. Online obchod www.zivamika.cz (dále jen: e-shop) je spravovaný Jitkou Černou, výrobcem a poskytovatelem služeb elektronického obchodu (dále jen: prodejce).

Vytvořením objednávky uživatel webové stránky potvrzuje a zaručuje, že je dospělou osobou s úplnou způsobilostí pro právní úkony. Zakoupením výrobku se uživatel stává zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky stanovují fungování e-shopu, práva a povinnosti uživatele/zákazníka a obchodní vztah mezi prodejcem a uživatelem/zákazníkem, který zakoupil výrobky nabízené e-shopem.

2. Přístup k informacím

Prodejce se zavazuje uživateli vždy poskytnout:

 • Podrobnosti o identitě prodejce (v prvé řadě název společnosti, její sídlo a registrační číslo, pod kterým je společnost registrovaná);
 • Kontaktní údaje, které uživateli umožní rychlou a efektivní komunikaci s prodejcem (e-mailová adresa anebo podobně);
 • Informace o základních charakteristikách výrobku anebo služeb nabízených e-shopem, včetně poprodejních služeb a záruk;
 • Informace o dostupnosti výrobků nebo služeb nabízených e-shopem;
 • Informace a způsobů a podmínkách doručení výrobků anebo služeb, obzvláště informace o místě a datu doručení;
 • Informace o způsobu platby;
 • Podrobnosti o tom, jak dlouho bude nabídka e-shopu platná;
 • Informace o lhůtě, v rámci které je možné od smlouvy odstoupit a informace o podmínkách odstoupení;
 • Informace o možnosti vrácení výrobku a o odpovídajících nákladech pro zákazníka;
 • Informace o postu při podávání stížností a o kontaktní osobě prodejce pro kontakt se zákazníky.

3. Nabídka produktů, dodací lhůty a přijetí

Vzhledem k povaze internetového obchodu se nabídka produktů v e-shopu často a rychle mění.

Dodací lhůta výrobků na skladě se pohybuje v rozpětí 2-8 pracovních dní za předpokladu, že doručení zásilky na danou adresu nezabere České poště více času (viz bod 10). Všechny výrobky v e-shopu jsou dostupné v rozumné dodací lhůtě.

Při vytvoření objednávky si může uživatel vybrat jednu z následujících možností doručení:

 • Doručení poštou - na tuto metudu se vztahují poštovní poplatky;
 • Osobní odběr výrobku lze jen po předchozí domluvě.

4. Způsob platby a náklady na doručení

Prodejce nabízí následující možnosti způsobu platby za nákup zboží v e-shopu:

 • Platba na dobírku;
 • Platba při osobním převzetí

Náklady na doručení zahrnují balné a závisí na váze balíku:

 • od 200,00 Kč při platbě na dobírku
 • od 50,00 Kč při osobním odběru

5. Ceny

Ceny uvedené na webové stránky platí pro všechny uživatele prodejcova e-shopu.

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou v českých korunách a zahrnují DPH (22%), kromě případů, kdy je explicitně uveden opak. Všechny ceny v e-shopu jsou cenami výrobků a nezahrnují náklady na doručení (viz bod 3 a 10). Všechny ceny jsou platné jedině pro elektronicky objednané výrobky v e-shopu.

Všechny ceny jsou platné v čase vytvoření objednávky a nemají žádnou dopředu určenou délku platnosti, což znamená, že platí jen po dobu, než budou změněny. Navzdory veškerým snahám prodejce zajistit, aby by byly všechny údaje přesné, může se stát, že uvedená informace o ceně není správná. Pokud nastane případ uvedený v předchozí větě, anebo případ, že se cena výrobku změní během zpracování objednávky (tj. Mezi vytvořením a potvrzením objednávky), prodejce musí:

 • Upozornit uživatele (zákazníka) na nové ceny, přičemž uživatel (zákazník) má možnost změnit objednávku, částečně anebo úplně ji zrušit, popřípadě ji potvrdit ve výši nové ceny, a to vše bez jakýchkoliv dodatečných poplatků; anebo
 • Umožnit uživateli (zákazníkovi) zrušení nákupu, nabídnout řešení k oboustranné spokojenosti.

6. Postup nákupu

6.1. Technické kroky pro uzavření nákupní smlouvy

V rámci procesu nákupu může uživatel (zákazník) vykonat následující technické kroky:

 • Vybrat si výrobek, který chce zakoupit;
 • Vybrat množství výrobků, které bude přidáno do objednávky;
 • Zkontrolovat cenu vybraného výrobku při zvoleném množství, včetně daně, pokud se na cenu vztahuje;
 • Zvolit způsob platby (viz bod 4);
 • Potvrdit a odeslat objednávky a dokončit nákupní proces (viz také bod 6.3. A 6.4.);
 • Zkontrolovat svoji objednávku, včetně způsobu doručení vybraného výrobku a nákladů na doručení.

6.2. Technologické prostředky pro identifikaci a opravu chyb před vytvořením objednávky

Před odesláním objednávky se uživateli (zákazníkovi) doporučuje zkontrolovat zadané údaje:

 • výrobek, který objednává;
 • zkontrolovat cenu každého objednaného výrobku, stejně jako celkovou sumu za dané množství objednaných výrobků;

Při vytvoření objednávky může uživatel (zákazník) použít grafické rozhraní, pomocí kterého může jednoduše a okamžitě:

 • Zvolit způsob platby

6.3. Potvrzení objednávky

Po vytvoření objednávky obdrží uživatel (zákazník) od prodejce zprávu upozorňující na to, že objednávka byla potvrzena, a kopii objednávky uvádějící zvolenou metodu doručení, náklady na doručení a celkovou cenu objednávky. Do 24 hodin od doručení této zprávy má uživatel (zákazník) možnost objednávku zrušit anebo pozměnit (doobědnat další výrobky) bez jakýchkoliv důsledků. Zákazník může požadované změny uvést jako odpověď na doručení zprávu, anebo v samostatném e-mailu na adresu jitjinak@volny.cz .

V tomto kroku bude smlouva o nákupu objednaných výrobků mezi uživatelem (zákazník) a prodejcem považovaná za neodvolatelně uzavřenou (viz bod 7).

6.4. Zpracování objednávky

V případě, že uživatel (zákazník) objednávku nezruší, bude odeslaná ke zpracování. Při obdržení objednávky ji prodejce zkontroluje, ujistí se, že jsou objednané výrobky dostupné a buď objednávku zpracuje, anebo ji odmítne, přičemž v případě odmítnutí udá důvod odmítnutí. Prodejce může prostřednictvím zadaného telefonního čísla kontaktovat uživatele (zákazníka) pro ověření údajů anebo přesnosti doručení.

6.5. Odeslání zboží

Prodejce připraví a odešle objednané výrobky a informuje uživatele (zákazníka) prostřednictvím e-mailu v rámci dohodnuté lhůty.

7. Kupní smlouva

Každému uživateli, který zakoupí výrobek v e-shopu odešle prodejce písemnou fakturu s výpočtem nákladů. Kupní smlouva v podobě nákupní objednávky je elektronicky uložená na serveru prodejce.

Kupní smlouva mezi prodejcem a uživatelem (zákazníkem) je uzavřená v momentě, kdy prodejce obdrží vytvořenou objednávku (viz bod 6.2.) Od této chvíle jsou všechny ceny a ustanovení nákupu uzavřené a vztahují se na obě strany.

8. Práva na odstoupení od nákupu a vrácení výrobku

Uživatel (zákazník) může kontaktovat prodejce do 14 dní od převzetí doručené objednávky na adrese jitjinak@volny.cz s tím, že chce odstoupit od nákupní smlouvy bez udání důvodu. Vrácení zakoupených výrobků prodejci v rámci lhůty na odstoupení od kupní smlouvy bude považována za rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Jediné náklady, které v tomto případě uživatel (zákazník) bude nést, jsou náklady na vrácení výrobku prodejci.

Zakoupené výrobky musí být prodejci vrácené do 30 dní ode dne sdělení rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Zakoupené výrobky musí být prodejci vrácené bez poškození, v původním obalu a množství, kromě případů, kdy byly výrobky zničené, poškozené, ztracené, anebo došlo ke snížení jejich počtu bez zavinění uživatele (zákazníka). Pokud je balení, ve kterém uživatel (zákazník) objednané výrobky dostal, fyzicky poškozené, otevřené (anebo vykazuje známky předchozího otevření), anebo pokud v něm chybějí některé položky, musí uživatel (zákazník) podat stížnost na Českou poštu (viz bod 15).

Za vrácené výrobky vrátí prodejce uživateli (zákazníkovi) zaplacenou částku (anebo přijatý dárkový poukaz) co možná nejdříve v rámci lhůty 30 dní od upozornění prodejce o odstoupení zákazníka, přičemž jakékoliv promoční kódy či jiné slevy, které uživatel (zákazník) případně uplatil, vrácené nebudou. Prodejce vrátí zaplacenou částku převodem na bankovní účet uživatele (zákazníka). Uživatel (zákazník) musí v prvním upozornění o odstoupení od smlouvy uvést svoje osobní údaje, číslo svého bankovního účtu a název a SWIFT/BIC kód banky. V opačném případě nebude moci prodejce vrátit zaplacenou částku (s výjimkou případů, kdy se zákazník rozhodne vrátit zboží osobně, dohodne si s prodejcem setkání a ve stanoveném čase se na místo dostaví a vrátí neporušené výrobky).

9. Záruka

Pokud se na výrobek vztahuje záruka, bude uvedená v popise výrobku v e-shopu. Pokud se v tomto popise žádná záruka nezmiňuje, nemá výrobek žádnou záruku. Záruka je uplatnitelná jedině v případě, že jsou splněny všechny pokyny a podmínky uvedené na stránce výrobku.

Na výrobky živémiky se vztahuje záruka 2 roky od jejich nákupu. Záruka se nevztahuje na ozdobné popraskání glazury (kraklování - vzniká v důsledku používání horkých tekutin) ani na oprýskání, rozbití a ulomení částí výrobků způsobených nedbalým zacházením.

Uživatel (zákazník) má nárok uplatnit záruku u prodejce. Zákazník může záruku uplatnit s fakturou k výrobku. Prodejce, výrobce, anebo autorizovaný poskytovatel služeb může výrobek vyměnit za podobný výrobek v neporušeném stavu ve lhůtě 2 měsíců.

10. Doručení

Prodejce doručí objednaný výrobek uživateli (zákazníkovi) v rámci dohodnuté lhůty. Prodejcův smluvený partner pro doručování je společnost Česká pošta. Prodejce si vyhrazuje právo zvolit jinou doručovací službu v případě, že mu to dovolí objednávky splnit efektivněji. Náklady na doručení jsou splatné zákazníkem.

11. Bezpečnost

Prodejce používá vhodné technologické a organizační prostředky na ochranu komunikace a uložených osobních dat a plateb.

Každý uživatel je zodpovědný za svou vlastní bezpečnosti, tj. za bezpečnost svojí e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla stejně jako za adekvátní softvérové a antivirové zabezpečení.

12. Ochrana dětí.

Prodejce ve svém e-shopu nepřijímá objednávky od osob, o kterých ví, že nejsou plnoleté (resp. jsou dětmi), anebo o kterých má podezření na neplnoletost, pokud nemají výslovný souhlas svých rodičů anebo poručníků. V e-shopu prodejce se nenacházejí žádné volně dostupné výrobky či služby, které by byly škodlivé pro děti.

Prodejce nepřijímá osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo poručníků a taktéž nepředává třetím stranám údaje získané od dětí, s výjimkou jejich rodičů anebo poručníků.

13. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky dodržují zásady ochrany osobních údajů a údaje poskytnuté uživatelem/zákazníkem nejsou poskytovány žádným třetím stranám.

14. Názory uživatelů a recenze výrobků

Názory, komentáře a recenze výrobků od uživatelů jsou součástí fungování e-shopu a jsou určené pro uživatelskou komunitu.

Prodejce neodpovídá za obsah názorů, komentářů a recenzí od uživatelů. Prodejce názory, komentáře a recenze před jejich zveřejněním kontroluje a odmítá ty, které obsahují zřejmé nepravdy, anebo jsou zavádějící, urážlivé, obscénní či podle názoru prodejce nijak neobohacují ostatní uživatele e-shopu. Prodejce není zodpovědný za informace uvedené v názorech, komentářích a recenzích a zříká se jakékoliv odpovědnosti, které by mohla z těchto informací plynout.

Odesláním názorů, komentářů či recenzí uživatel výslovně souhlasí s podmínkami použití a povoluje prodejci zveřejnit jejich text buď jako celek, anebo jeho části, a to v elektronické anebo jiné mediální podobě. Prodejce může obsah názorů, komentářů a recenzí používat pro dobu neurčitou a na jakékoliv účely ve svém obchodním zájmu, včetně zveřejňování v reklamách a jiných formách marketingové komunikace. Zároveň autor názoru, komentáře či recenze prohlašuje a zaručuje se, že je vlastníkem materiálních a morálních autorských práv na svoje psané názory, komentáře či recenze a že tato práva prodejci předává bezplatně, nevýlučně a na dobu určitou.

15. Odpovědnost

Prodejce se snaží zabezpečit přenos informací zveřejněných v e-shopu. Avšak vlastnosti výrobků, jejich dodací lhůta či cena se může změnit tak rychle, že prodejce nebude mít vždy dostatek času opravit informace zveřejněné v e-shopu. V takovém případě prodejce upozorní uživatele (zákazníka) na změny a umožní mu objednávku pozměnit anebo od ní odstoupit (viz bod 5).

I když se prodejce snaží poskytnout co možná nepřesnější fotografie výrobků dostupných na e-shopu, jsou tyto fotografie jen ilustrační a jejich podoba nezaručuje přesné vlastnosti výrobku.

Od chvíle, kdy balík s objednanými výrobky přejde do rukou doručovací služby, přestává být prodejce zodpovědný za jakékoliv fyzické poškození či otevření (anebo známky otevření) balíku, jeho zničení či ztrátu stejně jako za jakýkoliv obsah, který by mohl v balíku chybět. V takových případech musí uživatel balík reklamovat u doručovací společnosti. Pokud je balík poškozený, musí ho uživatel (zákazník) přinést na nejbližší Českou poštu ve stavu, ve kterém ho dostal (bez přidávání či odebírání jakékoliv části) a vyplnit záznam stížnosti zákazníka. Prodejce bude s Českou poštou spolupracovat tak, aby se zákazníkova reklamace co možná nejdříve vyřešila. Doporučujeme poslat nám záznam o stížnosti zákazníka na emailovou adresu jitjinak@volny.cz . Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vaši reklamaci vyřešili co nejdříve.

16. Stížnost, spory a rozhodné právo

Prodejce se řídí platnými předpisy na ochranu zákazníka.  V případě problémů se může užívatel (zákazník) písemně obrátit na adresu jitjinak@volny.cz , kde může uvést svoji stížnost. Prověřování stížností je důvěrné.

Prodejce do 5 pracovních dní potvrdí, že stížnost obdržel a dá uživateli vědět (zákazníkovi) vědět, jak dlouho bude stížnost zvažována; uživatel (zákazník) bude pravidelně spravován o stavu svojí reklamace. Prodejce udělá vše, co je v jeho silách, aby jakýkoliv spor vyřešil přátelským způsobem. V případě, že nebude možné řešit spor přátelským způsobem, bude výlučná územní pravomoc v řešení všech sporů mezi prodejcem a uživatelem (zákazníkem) přináležet soudu s věcnou pravomocí. Prodejce a uživatel (zákazník) jako účastníci elektronického obchodu vzájemně potvrzují platnost všech vyměněných elektronických zpráv u soudu.

Tyto obchodní podmínky a všechny spory mezi prodejcem a uživatelem (zákazníkem) se podřizují hmotnému a procesnímu právu. Zákony soukromého mezinárodního práva, které by mohly nadřazovat aplikaci jiného práva zde nejsou platné.

Pro jakékoliv vztahy, práva a povinnosti neošetřené těmito Obchodními podmínkami bude platit legislativa České republiky.

17. Změny v Obchodních podmínkách

V případě změny předpisů týkajících se fungování elektronických obchodů, ochrany dat a dalších oblastí spojených s fungováním e-shopu prodejce, stejně jako v případě změn v obchodních zásadách prodejce, si prodejce vyhrazuje právo změnit a/nebo doplnit tyto obchodní podmínky, přičemž uživatele patřičně upozorní (čímž se myslí hlavně upozornění na na webstránce www.zivamika.cz). Dané změny a/nebo doplnění nabývají platnost 8 dní po jejich zveřejnění. Pokud je nutné, aby změny a/anebo doplnění těchto obchodních podmínek odpovídaly platným nařízením, mohou výjimečně nabýt platnost v kratším čase.

Uživatel, který se změnami a/anebo doplněním těchto obchodních podmínek nesouhlasí, musí svou registraci zrušit do 8 dní od uveřejnění upozornění na změny a/anebo doplnění těchto obchodních podmínek. V opačném případě se předpokládá, že uživatel změny a/anebo doplnění těchto obchodních podmínek přijímá a žádný důkaz o opaku nebo připuštěn. Uživatel může registraci zrušit tím, že prodejci odešle písemné rozhodnutí o jejím zrušení.

Tyto obchodní podmínky byly vytvořené Jitkou Černou 19. Února 2017.

Přejeme Vám příjemný nákup v našem elektronickém obchodě!


Právní upozornění

1. Toto právní upozornění se týká každého, kdo navštíví naši webovou stránku (dále jen: uživatel). Doporučujeme proto, abyste si ho pozorně přečetli.

2. Toto právní upozornění se vztahuje na obsah a grafické prvky webstránky www.zivamika.cz. Tato webstránka a veškerý její obsah, včetně grafických prvků je majetkem Jitky Černé.

3. Při návštěvě této webstránky se uživatel zavazuje dodržovat všechny předpisy a podmínky, které se zde nacházejí, včetně zákonných ustanovení, které se týkají autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví a vlastnických práv. Tato webstránka nesmí být používána pro nelegální úmysly nebo na úmysly v rozporu s podmínkami používání. Stahovat a tisknout obsah stránky pro komerční účely je zakázáno.

Jakékoliv informace, výrobky či služby, které jsou součástí této webové strány není dovoleno upravovat, kopírovat, distribuovat, provozovat, zobrazovat, vkládat, reprodukovat, publikovat či předávat bez předchozího písemného souhlasu prodejce. Stejně tak bez předchozího souhlasu prodejce není dovoleno na uvedené materiály udělovat koncesi a odvozovat z nich jiná díla.

Uživatel smí reprodukovat části webstránky v případě, že cituje www.zivamika.cz jako zdroj a přiloží odpovídající hypertextový odkaz.

4. Všichni uživatelé používají zveřejněný obsah na svoje vlastní riziko. Kromě případů, ve kterých to zákon zakazuje omezení anebo vyloučení odpovědnosti za škody. A jakékoliv další právnické anebo fyzické osoby, které se podílejí na tvorbě této webstránky nepřijímají žádnou odpovědnost za jakékoliv škody (přímo anebo nepřímo, osobní nebo vedlejší), které mohly z jakéhokoliv důvodu vzniknout používáním této webstránky.

5. Prodejce v žádném případě nepřijímá odpovědnost za přímé anebo nepřímé poškození uživatele plynoucí z uživatelova nesprávného používání této webstránky (anebo z nedostatečné schopnosti ji používat) a jejích o odkazů). Výrobky, služby a všechny informace obsažené a přístupné na této webstránce jsou dostupné v podobě, v jaké jsou zobrazené a slouží jedině prodejci a tento si vyhrazuje právo změnit, upravit, zaměnit anebo odstranit jakýkoliv obsah, anebo zamezit přístup či přeručit vývoj a zobrazování stránky, a to bez předchozího upozornění.

  Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, narušení anebo poškození vašich údajů či počítače, které by se mohly objevit při používání materiálů přenášeného z tého webstránky. Prodejce ále nepřebírá žádnou odpovědnost ve spojitosti s problémy, které by se mohly objevit při používání této webstránky anebo webstránek s ní spojených.

6. Naše webstránka může obsahovat hypertextové odkazy vedoucí na jiné webstránky, které fungují nezávisle na naší. Z tohoto důvodu nejsme za jejich obsah ani použití odpovědní. Při sledování odkazů na jiné stránky prodejce. Nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah či správné fungování. Propojené stránky mohou mít svoje vlastní právní upozornění a/anebo zásady ochrany soukromí. Doporučujeme se jich při návštěvě těchto stránek přečíst.

7. Obsah této stránky je určený pro informační účely. Prodejce neručí za to, že budou informace uveřejněné na této stránce vždy vyčerpávající, úplné a plně aktualizované. Stránka může obsahovat typografické a jiné chyby. Neautorizované dodatky, odstranění či změny obsahu vykonané třetími stranami nejsou taktéž vyloučeny.

8. Bez předešlého písemného schválení je zakázáno jakýmkoliv způsobem zobrazovat anebo používat obchodní značku či logo Prodejce.

9. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předešlého upozornění pozměnit anebo opravit tyto předpisy a podmínky. Při každé aktualizaci se datum ve spodní části těchto podmínek změní.
Poslední aktualizace: 19. Února 2017.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodejce Žvámika chrání soukromí svých uživatelů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí typy osobních údajů, které sbíráme, jak je používáme a chráníme a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

Poskytnutím svých osobních údajů a souhlasu souhlasíte s tím, abychom shromáždili a uložili Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou použity výlučně za účelem indikovaným v čase, kdy jste nám je poskytli.

Při návštěvě naší webstránky a nákupu v našem e-shopu od vás požadujeme určité osobní údaje. Jejich poskytnutí je dobrovolné. Přihlášením se k odběru našeho newsletteru nám poskytujete svoji emailovou adresu. Při nákupu nám poskytujete své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Vaše jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo potřebujeme na to, abychom vám mohli doručit zboží, které si objednáte. E-mailovou adresu, kterou poskytujete při nákupu, použijeme na to, abychom vám odeslali zprávu potvrzující váš nákup, zprávy ohledně vaší objednávky a zajímavé upozornění ohledně výrobku a novinek týkajících se naší společnosti.Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budeme na váš e-mail posílat upozornění na novinky, zvláštní nabídky a slevy.

Jitka Černá je jediným držitelem údajů shromážděných na této webstránce a neposkytne je žádným třetím stranám. Vaše údaje budou chráněné proti zneužití, neautorizovanému přístupu, jejich ztrátě, odhalení, změně či zničení.

V případě, že si přejete změnit svoje osobní údaje, anebo chcete, abychom je přestali používat (dočasně anebo natrvalo) na bezprostřední marketingové účely, prosím pošlete nám e-mail na adresu jitjinak@volny.cz.

Pokud máte pocit, že byly ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů porušeny, prosím, kontaktujte nás na adrese jitjinak@volny.cz. Případ patřičně přezkoumáme, adekvátně zakročíme a pošleme vám odpověď v rozumné časové lhůtě.
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Doporučujeme uživatelům naší webstránky, aby ve vlastním zájmu toto prohlášení pravidelně sledovali.

Poslední aktualizace: 19. Února 2017


© 2016 Jitka Černá
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!